Ja baidāties no kārtējām slēptajām izmaksām, tad esiet mierīgs – dalība pensiju 2. līmenī nerada papildus izmaksas. Šeit uzkrājums tiek veidots no sociālās apdrošināšanas iemaksām. Situācija Latvijā 2016. gadā ir tāda, ka pensiju 2.līmenī tiek ieskaitīta nauda 6% apmērā no bruto darba algas. Kapitāls būs būtiska pensijas sastāvdaļa, tādēļ jums jālemj, kam uzticēt savu naudu.

Vai man šis fonds ir obligāts?

Visiem tiem LR iedzīvotājiem, kas dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija, dalība ir obligāta, tā kā atliek izvēlēties pārvaldnieku. Savukārt tiem, kas dzimuši laika posmā starp 1951. gada 2. jūliju (ieskaitot) un 1971. gada 1. jūliju (ieskaitot), dalība ir brīvprātīga.

Kā varu apskatīties, cik jau esmu uzkrājis 2. līmenī?

To darīt visērtāk ir portālā www.latvija.lv (spiediet uz “Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts”). Izmantojot internetbankas autentifikācijas līdzekļus (lietotāja kodu, paroli, pieejas kodu), varat pieslēgties portālam. Protams, ja ērtāk ir klātienē, tad informāciju var iegūt arī jebkurā VSAA filiālē.

Vai 2. pensiju līmeņa nauda tiek mantota?

Faktiski ir lietas, ko varat grozīt. Ja esat SEB bankas klients, tad, sasniedzot pensijas vecumu, jūs varēsiet izvēlēties – pieskaitīt pensiju 2. līmeņa kapitālu savai valsts pensijai vai arī izmantot Mūža pensijas apdrošināšanu. Otrajā gadījumā jūs varēsiet līgumā norādīt labuma guvēju, kurš pēc jūsu nāves turpinās saņemt mūža pensiju atbilstoši līgumā noteiktajam periodam.

Šādā veidā neizmaksātie līdzekļi netiks automātiski ieskaitīti valsts budžetā, bet izmaksāti kā mantojums norādītajam cilvēkam, piemēram, jūsu bērnam.  Bet citādi, ja izmantojat pirmo variantu, tad, sasniedzot pensijas vecumu, jūsu ieguldītā nauda, kā arī kapitāla pieaugums tiks izmantoti jūsu pensijai.

No kā atkarīgs 2. līmeņa apjoms?

Pavisam vienkārši: no jūsu algas; spēkā esošās iemaksu likmes; ieguldījumu peļņas; dalības ilguma pensiju 2. līmenī pirms vecuma pensijas pieprasīšanas. Latvijā pārvaldītāja un turētājbankas pārraudzību no valsts puses veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija, lai nodrošinātu, ka viss notiek droši un jūsu nauda nav apdraudēta.