Dažreiz mums ir pat izdevīgi paņemt „bezdarbnieka atvaļinājumu”, piemēram, kamēr atrodam jaunu darbu, pārejot no algota darbinieka statusu uz pašnodarbinātā vai uzņēmēja statusu vai meklējot savu īsto, vienīgo, pareizo nodarbošanos. Tā kā cilvēkam ar labiem ienākumiem bezdarbnieka pabalsts ir diezgan pieklājīgs, var rēķināties, ka apmēram trīs mēnešus, vidēji saņemot pusi no iepriekšējās darba mēnešalgas, var dzīvot kā līdz šim – jo nav vajadzīgi transporta izdevumi, turklāt dzīvojot mājās, atkrīt arī teju obligātie socializēšanās pasākumi nedēļas nogalēs ar kolēģiem. Taču retam ir gaidāma šāda vaļošanās. Ja bezdarbnieka pabalsts iegūts ar mērķi meklēt jaunu darbu, nedrīkst zaudēt ne mirkli.

Kas tad ir nepieciešams, lai iegūtu bezdarbnieka pabalstu, un cik liels tas būs?

Lai Tu varētu saņemt bezdarbnieka pabalstu, Tev jābūt piešķirtam bezdarbnieka statusam atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam. Tavam kopējam darba stāžam jābūt ne mazākam par vienu gadu, bet obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām bezdarba gadījumam jābūt veiktām ne mazāk kā deviņus mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas (ieskaitot bērna līdz pusotra gada vecumam kopšanas laiku, kurā sociālās apdrošināšanas iemaksas veic valsts). Kad nu Tu zini, ka esi bezdarbnieku rindām atbilstošs, jādodas uz Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), kur oficiāli var iegūt bezdarbnieka statusu.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām personīgi vai elektroniska dokumenta formā, aizpildot elektronisku iesniegumu www.latvija.lv (ja pirms tam iegūts bezdarbnieka statuss NVA), nosūtot, pa pastu, vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību, kā arī valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums.

Piešķiramo pabalstu aprēķina proporcionāli darba stāžam un atbilstoši ienākumiem, no kuriem tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam. Proti, ja dara stāžs ir no viena līdz deviņiem gadiem, tad pabalstu piešķir 50 % apmērā no vidējās iemaksu algas; stāžs no 10 līdz 19 gadiem paredz 55 % no vidējās iemaksu algas, saņemot bezdarbnieka statusu; ja stāžs ir no 20 līdz 29 gadiem, bezdarbnieka pabalsta lielums ir 60 % no algas, bet, stāžam pārsniedzot 30 gadus, bezdarbnieka pabalsta lielums sasniedz 65 % no vidējās iemaksu algas.

Vidējo iemaksu alga ir iemaksu alga par 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā iegūts bezdarbnieka statuss. Aprēķinā neiekļauj tos divus mēnešus, kuros bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga.

Pabalsta izmaksas ilgums ir deviņi mēneši. Pirmos trīs mēnešus to izmaksā piešķirtajā apmērā, (atbilstoši darba stāžam) nākamos trīs mēnešus – 75% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra; pēdējos trīs mēnešus – 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.