Jums jāzina savas nākotnes rīcības un to, cik katra no tām izmaksās, kādi būs plānotie ienākumi, cik lieli resursi ir uzņēmuma rīcībā – tad jūs redzēsiet, kāds ir kopējais finansējuma apjoms. Tas ir vajadzīgs, lai realizētu projektu. Protams, svarīgi zināt, cik tas maksās un kāda ir plānotā atdeve.

Kā izveidot naudas plūsmu pierakstu formā?

Jums ir svarīga saprātīga finansu plānošana un kontrole, ja vēlaties vadīt veiksmīgu uzņēmumu. Naudas plūsma ir aprēķins par to, cik lielus ienākumus dod Jūsu bizness un cik lielus izdevumus tas prasa.

Tāpat jums būs vajadzīgs naudas līdzekļu saņemšanas un izdošanas kalendārais grafiks, kurā redzēsiet, cik daudz naudas ir paredzēts saņemt, cik izdot un kad tas notiks nākotnē. Ja vēlaties piekopt šo paņēmienu, tad ir vērts zināt, ka prognozes tiek stādītas tekošajam gadam pa mēnešiem, bet turpmākajiem gadiem pa ceturkšņiem, pusgadu vai gadu.

Kāpēc to darīt un kam tas vajadzīgs?

Šīs naudas plūsmas prognozes mērķis ir noteikt naudas līdzekļu pārpalikumu vai deficītu, tādējādi varēsiet labāk izprast savas finanšu iespējas gan šodien, gan nākotnē.