Finanses var plānot gan ģimenes, gan uzņēmuma jēdzienos. Jūsu ģimenes budžeta plānošana ir pirmais solis, jo budžeta plānošana nozīmē ne tikai savas ģimenes izdevumu un ienākumu uzskaiti, bet arī to plānošanu. Prātīgi plānojot savas finanses, jūs varēsiet būt droši par to, ka varēsiet veikt obligātos maksājumus, un veiksmīgāk un efektīvāk varēsiet rīkoties ar savu naudu.

Kā plānot ģimenes finanses?

Svarīgi ir tas – ja precīzi zināsiet, cik daudz pelnāt un cik daudz un kam tērējat, varēsiet saplānot finanses pareizi. Būtu labi, ja krājumi neparedzētiem gadījumiem būtu uzkrājumi vismaz pusgada ģimenes izdevumu apjomā.

Kā veiksmīgāk to realizēt?

Pirmkārt, izveidojiet izdevumu un ienākumu uzskaiti. Tas vajadzīgs apsekošanai, cik naudas nopelnāt un cik tērējat katru mēnesi – dariet to bieži un regulāri. Ja varat, tad sadaliet savus faktiskos izdevumus sadaļās pēc nepieciešamības.

Kā stimulēt finanšu stabilitāti?

Nospraudiet konkrētus mērķus, piemēram, nosakiet summu, ko vēlaties sakrāt gada laikā vai vairāk! Iesaistiet mērķu noteikšanā itin visus, lai uzturētu ģimenes kopības garu.

Kā to īstenot?

Regulāri sekojiet līdzi mērķu izpildei un atcerieties, ka ģimenes budžeta plānošana nenozīmē tikai izdevumu samazināšanu! Jums nepieciešams meklēt arī iespējas palielināt ģimenes ienākumus, un sakrāt būs daudz vieglāk.

Kur labāk plānot finanses – uz lapiņas vai datorā?

Mūsdienās finanšu plānošanai ir pieejami daudzi mūsdienīgi rīki. Protams, ka tie šo uzskaites un plānošanas procesu ievērojami atvieglo. Kā piemēru var nosaukt tādas ierīces kā rīki internetbankās, dažādās datorprogrammās, mobilajos tālruņos u.tml. Patiesībā varat pierakstīt budžetu arī kladītē, svarīgi ir tas, lai uzskaite tiktu veikta regulāri.

  • Kā plānot finanses uzņēmuma ietvaros

Pirmkārt, svarīga ir finanšu plānošana. Jums kā uzņēmuma vadītājam ir ļoti stingri jānodala savas privātās finanses no uzņēmuma finansēm. Plaša kļūda – bieži, uzsākot uzņēmējdarbību, šīs lietas tiek jauktas, un rodas problēmas. Faktiski finanšu plānošana sākas ar aktivitāšu plāna sastādīšanu. Tālāk jums jāzina, ka seko aktivitāšu pārvēršana naudas izteiksmē.

  • Kas notiek ar finanšu plānu

Ja esat jauns uzņēmums, tad šis plāns jums sastāvēs no budžeta plāna un naudas plūsmas. Bilances prognoze un peļņas zaudējuma aprēķina prognoze ir lietas, kas būs tikai jau eksistējošam un strādājošam uzņēmumam.