Pirms runāt par pensiju, der zināt Latvijas sistēmu pāris vārdos: pirmkārt, Latvijā ir noteikta obligātā sociālā apdrošināšana. Tas nozīmē, ka no iemaksātā sociālā nodokļa 20% nonāk pensiju apdrošināšanā, bet pārējie līdzekļi paredzēti citiem virzieniem.

Tas nozīmē, ka personas, kas nav veikušas sociālās iemaksas, līdz ar to nesaņem vecuma pensiju. Te nu darbojas arī solidaritātes princips. Latvijai raksturīga arī balstīšanās uz iemaksām, kas nozīme, ka tie, kas vēlas savi apdrošināt, veic iemaksas. Ikkatrs var iegūt informāciju par veiktajām sociālām iemaksām no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

Kas ir izdienas pensija?

Ir iespējas saņemt pensiju, nesasniedzot valstī noteikto pensijas vecumu. Tas ļauts atsevišķās profesijās strādājošiem, kam pēc noteikta laika nostrādāšanas konkrētā profesijā, amatā vai dienestā turpmākais darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu vai sociālo bīstamību.

Kā izvērtē atbilstību izdienas pensijai?

Šeit vērā tiek ņemts darbs paaugstināta riska apstākļos, jo arī tas attiecīgi izraisa priekšlaicīgu darbspēju pazemināšanos. Izrādās, izdienas pensiju var saņemt, turpinot darbu, bet ne tai paša amatā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

Kad visizdevīgāk aiziet pensijā?

Ja vēlaties lielāku pensiju, svarīgs ir 30 gadu darba stāžs. Jebkurā gadījumā ir ieteicams ar darba grāmatiņu un algas nodokļu grāmatiņu doties uz savu VSAA nodaļu, lai precizētu, kurā datumā īsti tas apritēs.

Der zināt arī to, ka bezdarbnieka pabalsta laiks ietilpst darba stāžā, jo šajā laikā valsts par viņu maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas. Aiziet no darba pēc paša vēlēšanās nav izdevīgi, jo tad bezdarbnieka pabalstu cilvēks sāk saņemt pat pēc četriem mēnešiem, kas nozīmē, ka tikai pēc diviem mēnešiem viņam piešķirs bezdarbnieka statusu. Tādējādi radīsies situācija, ka līdz pabalsta izmaksas dienai būs jāgaida vairāk nekā mēnesis.

Lai aprēķinātu savu pensiju, varat doties uz vietni manapensija.lv un izmantot tur esošo pensijas kalkulatoru. Protams, ka, tā kā prognozētais pensiju apmērs tiek atainots pēc nodokļu ieturēšanas un tagadējā naudas vērtībā, tas nebūs gluži precīzs. Reālais pensiju plānu ienesīgums var atšķirties no aprēķinos izmantotajiem, tāpēc šis kalkulators ir tikai aptuvens.