Tag: vērtspapīri

Kas ir vērtspapīri

Kā liecina oficiālā definīcija LR likumos, vērtspapīri ir “privāttiesību dokumenti, kas apliecina emitenta saistību pret dokumenta vadītāju un var būt publiskās apgrozības objektu, nemainoties tajā nostiprinātajām tiesībām”. Bet…