Kā liecina oficiālā definīcija LR likumos, vērtspapīri ir “privāttiesību dokumenti, kas apliecina emitenta saistību pret dokumenta vadītāju un var būt publiskās apgrozības objektu, nemainoties tajā nostiprinātajām tiesībām”. Bet kā to saprast, ko tas nozīmē un vai ir izdevīgi tajos ieguldīt?

Kas īsti ir vērtspapīri?

Internets

Faktiski tie ir finanšu instrumenti, ar ko tiek veikti darījumi finanšu tirgos. Šie dokumenti apliecina kādas personas vai uzņēmuma pienākumus vai tiesības pret citu personu vai uzņēmumu. Nosaukums saglabājies no tiem laikiem, kad visi līgumi un tiesības tika noformētas uz papīra. Šodien viss notiek ar datora palīdzību – šādus vērtspapīrus nevar nozagt vai viltot. Ir dažādi vērtspapīri, no kuriem pazīstamākie kapitāla vērtspapīri ir akcijas un fondu daļas. Ir arī parāda vērtspapīri, starp tiem populārākās ir valsts parādzīmes un obligācijas.

Kas ir vērtspapīru tirgus?

Uztveriet to kā jebkuru citu tirgu. Šajā tirgū pieprasījumu veido valdība, pašvaldības un uzņēmumi, kuriem ir vajadzīgi papildu līdzekļi, bet piedāvājumu pārstāv iedzīvotāji un uzņēmumi, kam ir nauda, ko tie vēlas ieguldīt vērtspapīru tirgū.

Kas ir akcija?

Arī tas ir vērtspapīrs, kas kalpo kā īpašnieka apliecinājums, ka viņam pieder uzņēmuma īpašuma jeb kapitāla daļa. Akciju tirgus vērtību nosaka tas, par kādu cenu pircējs un pārdevējs var vienoties par akcijas pirkšanu un pārdošanu.

Protams, ka viss nav tik vienkārši un ir vairāku kategoriju akcijas, jo dažādi akciju veidi nodrošina dažādas tiesības. Šīs tiesības var būt uz dividendes saņemšanu; likvidācijas kvotu saņemšanu; balsstiesībām akcionāru sapulcē.

Kādi ir akciju veidi?

Eksistē priekšrocību akcijas; personāla akcijas; parastās akcijas.

Kādas ir priekšrocības, ieguldot akcijās?

Jūs varat gūt peļņu, ja esat gatavs pirkt un pārdot akcijas īstermiņā un gūt ienākumus no akciju cenu svārstībām. Tāpat arī jums jāzina, ka, iegādājoties akcijas, kļūstat par uzņēmuma līdzīpašnieku, pašam nedibinot uzņēmumu – protams, tikai uz papīra, bet arī jums ir tiesības piedalīties akcionāru pilnsapulcē, tādējādi lemjot par uzņēmuma nākotni. Turklāt akcijas ir prece, ko varat pārdot vai atstāt mantojumā saviem bērniem.